Ve Bakıştaki Nüans…

7 Cemâziyelâhir 1442-  Bu hazin güzün, kışın bürûdetine tebdiliyle hislerde tabîat gibi kısmi olarak donacak tüm rezâil kâinat üzerini örten kar gibi örtünecek, geceler uzun gündüzler kısalacak.               Artık baharın menfî heyecanı, istekleri bahara ve yaza kıyasla belli ölçüde bitmiştir. Nasıl ki, iftar saatini bekleyen bir oruçlunun karnının açlığına mukabil... Continue Reading →

Görmemişin Flörtü Olmuş

4 Cemâziyelâhir 1442- İnstagramda hassaten zahiri olarak bakıldığında dindar denilebilecek hanımefendilerin binlerle takipçilerinin bulunduğu sürekli nişanlısı sözlüsü flörtüyle -artık adına ne koyarsanız- fotoğraflarını paylaştığı sahifeler var. Nedendir bilinmez duygusal teşrik-i mesaiyi duyurma, ilan etme gayreti erkeklerden ziyade kadın taifesinde had safhada... Oysaki bizim toplum olarak sağlam ailelere ihtiyacımız var her geçen gün TV'lerde ne rezilliklere... Continue Reading →

Esrar Dede;

29 Cemâziyelevvel 1442- Sâfâyı şevkîdir didârı dildâra vurur aksiHüsün kaysındır amma vechî leylâdan zuhûr eyler. Bazı sözler Bediüzzaman hazretlerinin ifadesiyle altın ile yazılsa liyakati vardır kabilindendir. Esrar dedemizin bu beyiti de aynı kıymet ölçüsüne hâizdir. Çünkü, Esrar dedemiz malum beyiti ile ezber bozuyor.  Biz her zaman güzel olana meftunuzdur onu takdir eder onu sena ederiz.Fakat... Continue Reading →

”Ahlaklı Beynamazlar”

28 Cemâziyelevvel 1442 -  Milletimiz islam dinine mensub bir millet...Yüzdelik dilimle ifade edecek olursak, islam dininin ülkemizdeki etbaı %89,5 tir. Her mensubiyet bazı yükümlülükler getirdiği gibi, dininde mevcut uyulması gereken emir ve icabları vardır. Bu emir ve icabları günümüzde yerine getirmek oldukça zordur ve giderekte zorlaşıyor. Günümüz insanının akıl fikir ve kalbi darmadağın gündemi dolu... Continue Reading →

Buhranlı Dönemler

26 Cemâziyelevvel 1442 Sıkıntılı ve buhranlı dönemlerde teselliye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyarız. Sair zamanlara kıyasla daha az akılcı davranır, kalbi sebepler arayarak musibet kemendini gevşetme çabasında oluruz ve en doğrusunu yapıyoruz. Sürekli hazin meseleler akılcı yönle tahlil edilirse, hamle yapma isteği şevki kırıldığı gibi, akli muvazeneyi kaybetmeye kadar tamiri çok zor tahribata sebep olunur.Hani... Continue Reading →

Sende İyisin

25 Cemâziyelevvel 1442 Uzun zaman önce bir kanalın "İyi insan olduğunuzu düşünüyor musunuz?" röportajına denk geldim. En az yirmi kişiye bu sual yöneltildi ve hepsi de aynı cevabı verdi. Şu an bende kendime sordum ve içimden bir ses onların verdiği cevabı veriyor: "Gayet tabî iyisin".😊 Madem hepimiz iyiyiz kalbimiz temiz, dünya da neden türlü cinayetlerle... Continue Reading →

Kısa Ayrılıktır Ölüm

23 Cemâziyelevvel 1442 Ayrılık yakıcıdır, ve biz ayrılığı sevmeyiz. Bahar mevsimi bırakır gider, ayrılırız -Oysaki yenisi gelecektir- ve biz yine de bu ayrılığı sevmeyiz. Gençlikte bahar mevsimi gibi bırakır gider ve bir adım sonrası ebedi gençlik, biz bu ayrılığı da sevmeyiz. Bizi yaşlılığa terk eden gençlik gibi yaşlılıkta terk ediyor ondan da ayrılırız. Biz bu... Continue Reading →

Asosyallik (Merdümgirizlik)

21 Cemaziyelevvel 1442 İnsan içtimai bir varlıktır, birçok yönüyle sosyaldir. Daha doğrusu sosyal olmak paylaşmak ister. Fakat hayat onu eski tabirle merdümgiriz yapar, insanlardan kaçar bir hale getirir. Fıtrat paylaşmak arzusu ile meşbû dolu iken iç sesin sana tecrübelerini hatırlatır, seni tahayyürde arada bırakır. Sen sana ait olan sence cevahiri, değerini kadr ü kıymetini bilir... Continue Reading →

Lüks Hayat Fukaralığı

20 Cemaziyelevvel 1442 Bugün hayatta karşılaşılan bütün kavgaların temel sebebinin haz ve maddiyat etrafında dönen menfaatler olduğunu görüyoruz. Bunun asıl çekirdeği kanaatsizlik ve hırstır, ki lüks veya daha lüks hayat sürme çabasını bir zakkum gibi büyütüyor. Bu vaziyet bereket denilen gaybi hazineyi ortadan kaldırıyor. Çünkü bir mal üzerinde alıcı, pahalıya aldığını söyleyerek memnuniyetsiz, satıcı da ucuza sattığı... Continue Reading →

Sahtekâr

19 cemaziyelevvel 1442 Asırların en sahtesinde yaşıyoruz. Bu sahtelik hayatı boğarcasına sarmış, bir lahzacık dahi olsa nefes almasına imkan vermiyor. İnsanın tükettiği ve alakadar olduğu her şeyde mutlak bir sahtelikle karşılaşıyoruz. Sahte ve hormonlu gıdalarla beslenen insan da gayet tabi her halinde sahte bir vaziyette, sahte gülüş, sahte bakış, enva-i çeşit riyakarlık cümbüşü ... (Tüketilen gıdaların... Continue Reading →

WordPress.com'da Blog Oluşturun.

Yukarı ↑

Web sitenizi WordPress.com ile oluşturun
Başla